Sveriges statskalender

Sveriges statskalender var en uppslagsbok över organisationer och anställda inom främst staten och övrig offentlig förvaltning. Kalenderns första föregångare utgavs 1728, och namnet statskalendern introducerades år 1813. Den officiella statskalendern upphörde 2010, men en fortsatt utgivning i privat regi inleddes 2011. Utöver inbunden bok skedde en digitalisering i form av elektronisk bok (e-bok), sökningsmöjligheter via databas på webbplats, och mobiltelefon i och med årgång 200, Sveriges statskalender 2012. Utgivningen i privat regi upphörde 2015.

Den här hemsidan är tänkt som en minnesruna över Sveriges statskalender, samt som en hyllning till det passionerade och omfattande arbete som lades ner av Tony Lind i ett försök att upprätthålla statskalendern efter dess officiella utgivning upphörde.

Nedan går att se en intervju från 2013 med Tony Lind, där han pratar om detta arbete medan det ännu pågick.

Idag har statskalender.se inte längre någon koppling till uppslagsverket eller någon av dess utgivare.

För kontakt med hemsidans administratör, skriv till simon@statskalender.se.